Dom spokojnej starości

Home / Portfolio / Dom spokojnej starości
Dom spokojnej starości

Dom spokojnej starości w Baligrodzie

Autorzy: mgr inż. arch. Mariola Sidor,
mgr inż. arch. Adriana Haduch
Lokalizacja: Baligód
Rok: 2016
Status: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy
Opis: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku dawnej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Pomocy Społecznej.