Termomodernizacja

Home / Portfolio / Termomodernizacja
Termomodernizacja

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia

Autorzy: mgr inż. arch. Mariola Sidor,
mgr inż. arch. Adriana Haduch
Lokalizacja: Baligód
Rok: 2016
Status: koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy
Opis: Projekt miał na celu poprawę warunków cieplno-wilgotnościowych obiektu oraz dostosowanie dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę pochylni.